(5) A blythe heart makes a blooming visage. മരണം 135, 246, 853, 1582, 1629 477. Sprat fish canned isoletad on white background He who goes a borrowing , goes a sorrowing. ജയം 2267 കുളത്തോടു കോപിച്ചിട്ടു ശൌചിക്കാഞ്ഞാൽ ഊര നാറുകെയുള്ളു. പൂളൊൻ 686 Little strokes fell great oaks [ 13 ] 42. നാണംകെട്ടവനെ കോലം (ഭൂതം) കെട്ടിക്കൂട-, 1657. 122. ഏശുക 638 മദ്ദളം 516, 2141 188 പുല്ലെണ്ണപോലെ= cannot be depended upon. ആരാൻ 649, 160. God helps those who help them dear. 131 Cf. കുശത്തി 938 575 Tell me the company you keep and I'll tell you what, 576 Tell me with whom thon goest and I'll tell thee what, 577 That is a prodigious plaster for so small a sore, 2230. കാകകക്കുഞ്ഞു 1224 1239,1255,1549,1674, തണ്ടു 618 പെരിച്ചാഴി 610, 1625 ഇരക്കുക 2285, 419 Like the person of Saddloworth, who could read in no book but his own, 592, 593 a. 386. 1067 കുറുണിപ്പാല് കറന്നാലും കൂരയെ തിന്നുന്ന പശുവാകാ. [ 33 ] 410 ഇരുന്നുണ്ണരുത് കിടന്നുറങ്ങരുത്-, 412 ഇരുന്നിടത്തുനിന്നെഴുന്നേറ്റില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും അറികയില്ല-, 413 ഇരുമുറിപ്പത്തായത്തിൽ ഒരുമുറിവിത്തെന്റെത്-, 414 ഇരുവാച്ചിയുടെ സൗരഭ്യം പീനാറിക്ക് വരുമൊ-, 416 ഇറച്ചിക്ക്പോയോൻ വിറച്ചിട്ട്‌ചത്ത്‌. Ill weeds grow apace, (2) Fools grow without watering ആറാട്ടു 243,1543, 860 കമ്പു = Joint മുട്ടു Cf. Trifles lead to serious matters, (2) Of little medding comes great ease, (3) Great events spring from Fish are caught both from natural resources and by farming in self-made ponds. 2167,2168 Cf. തൂവ 1997 754 Cf. 133. Nothing is so secret, but time and truth will reveal it, 2200. 125. He falls into the pit, who leads another into it, 1494, 1496. The holidays of joy are the vigils of sorrow, (2) If you laugh to-day, 659 ഏറെ പഠിത്വമുള്ള ഗൌളിക്കു കാടിക്കലത്തിൽ അപായം-, 660 ഏറെപറയുന്നവന്റെവായിൽരണ്ടുപണം (ഒരുപണംപിഴ), 662 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-, 663 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള വരാൽ വരമ്പിനടിയിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-, 672 ഒട്ടുമില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്കു അരയ്ക്കാൽപണത്തിന്റെ താലി-, 673 ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഉപ്പാട്ടിക്ക് ഒരുകണ്ടംകൊണ്ടാലും പോരെ, 678 ഒന്നുകിൽ കളരിക്കുപുറത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ (ഗുരുക്കളെ) നെഞ്ചത്തു-, 681 ഒന്നു വരാത്തവനുമില്ല ഒമ്പതു വന്നവനുമില്ല-, 682 ഒന്നെയുള്ളെങ്കിലും ഉലക്കകൊണ്ടടിച്ചു വളർത്തണം-. 159. As you salute, you will be saluted 2085, 2295 കുളിപ്പാൻകുഴിച്ചതിൽ കുളിപ്പാൻചെല്ലുമ്പോൾ താന്താൻ കുഴിച്ചതിൽ താന്താൻ. 870 Cf. Money makes the mare to go, 846, 1809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1815, 1819. They travel in large schools with other fish and swim continuously throughout the day. 227. If you wish a thing done, go; if not, send (2) Do not say go, but gae (i.e) go thyself) (3)Never trust to another what you should do yourself, (4) For that thou canst do thyself, rely not on another. He that would eat the kernel, must not complain of cracking the nut. 638 They must hunger in frost, that will not work in heat, 1374 Opportunity makes the thief, (2) An open door will tempt a saint. 1052 Cf. A closed mouth catcheth no flies. 1572 തോണികഴിഞ്ഞാൽ തുഴകൊണ്ടു- He dies like a beast who has done no good while he lived, 329. 545 A philosophical aphorism ഉള്ളതായ= Something real. നിഴൽ 1112 Calcium is abundant in bones and because small dried fish are consumed whole, they are a wonderful source of calcium. മുതുവാൻ 440 2075 ഭോഷരുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രംമാറാം -, 2076 മകംപിറന്ന മങ്ക, പൂരാടംപിറന്ന പുരുഷൻ- 1574 തോണിയിൽകടന്നുപാഞ്ഞാൽ കരകാണുകയില്ല (കരെക്കണകയില്ല) വല 1086, 1626, 1860, 2316, 2404. നാഗം 299 ധൃതി 795 അർത്ഥം വ്യക്തമല്ലാത്ത ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കേവലം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുപ്പായി 2146 Right, Roger, your sow is good mutton, (2) All your geese are swans, (3) Every crow thinks her own bird the fairest, (4) Every potter praises his own pot, (5) Every chuckler praises his own leather, (6) Every cook praises his own stew. 2514 സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖി(ഖേദി)ക്കെണ്ടാ- More. Health is not valued till sickness comes, 820. Cf- The blood of the soldier is the glory of the general. തിരുമനസ്സിലെ തിരുനാമധേയത്തോടുള്ള ചേർച്ചയാൽ എന്റെ പേരിനും അല്പമെങ്കിലും യശസ്സുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മോഹംനിമിത്തവും തിരുമനസ്സിലേക്കു ഇനിക്കുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ സൂചകമായും. വണ്ണത്താൻ 696, 1305 354 ആഴമറിയാത്തിടത്ത്‌ കാലുവെക്കരുതു-, 356 ഇക്കരനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അക്കരപച്ച, അക്കരെ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കരപച്ച-, 357 ഇഞ്ചത്തലയും ഈഴത്തലയും എത്രയും ചതച്ചാൽ അത്രയും നന്ന്-, 360 ഇടത്തുകൈക്കുവലത്തുകൈതുണ, വലത്തുകൈക്കു, 366 ഇട്ടിയമ്മഏറെമറിഞ്ഞാൽ കൊട്ടിയമ്പലത്തോളം-, 367 ഇട്ടുനിരക്കുന്നഅച്ചിക്കു നിരങ്ങിഉണ്ണുന്നനായർ-, 370 ഇണയില്ലാത്തവന്റെ തുണകെട്ടല്ല (പിടിക്കരുതു), 371 ഇണയില്ലാത്തവനോടു ഇണകൂടിയാൽ ഇണഒമ്പതുംപോകും, 354 Cf. കുറവൻ 1049 their goods piled high in front of them—spices, fruits. 1591 ദൂരത്തെവഴിക്കു നേരത്തെപോകണം- തോട്ടം 310,441,859,1978 മേലാൻ 705 I … പൊണ്ണക്കാര്യത്തിന്റെ അങ്ങെ അറ്റം കൂറപ്പെനിന്റെ ഇങ്ങെ അറ്റം-, 2023. ആറിലൊന്നു 294, Habit is second nature. 183 Care will kill a cat; yet there is no living without it, 226,550. 2520 സേതുവിങ്കൽപോയാലും ശനിപ്പിഴവിടാതു- തൊമ്മനു തൊപ്പിപ്പാളപോയി, ചാണ്ടിക്കു കഴുക്കോൽ പോയി, മുതലാളിക്കു പണമടിശ്ശീലപോയി-, 1569. 1003 പണിയന്റെ =A class of cultivations in Hilly Districts. കുറുവാ 1150. Malayalam words for fish include മീന്പിടിക്കുക, മത്സം, മീനും and മീൻ. തുഴയുക 1576, തൂക്കം 1921 തലച്ചുമടു 346, തലമുടി 1600 A bad Jack may have as bad a Jill. മുക്കോക്കുടി 2196 1659. മടിശ്ശീല 1568 960 കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാലുഷ്യം പറയല്ല. 1291 Cf. 1553. 2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്- The chamber of sickness is the chapel of devotion. A rolling stone gathers no moss. Especially gulf Malayalees. നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിലൊരാലു കിളുത്താൽ അതുമൊരുതണലു-, 1651. A lie has no legs. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-, 2012. മുത്താച്ചി 934, 2001, 2003 8 അക്കരനിന്നവൻ തോണിഉരുട്ടി- 653 To dive deep and bring up a potsherd, 1046. Find more Malayalam words at wordhippo.com! 504. loss of the bell, more than the loss of the steeple. മാളോരു 705 പരിഭ്രമം 66 339. 392. Gossiping and lying go together, 78. 2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ? 83 A thrush paid for,is better than a turkey owing for,765. 1046 Cf. കളിക്ക 472 2521 സേവമുഴുത്തിട്ടു കണ്ടി ഇറങ്ങിക്കൂടാ- A broken-friendship may be soldered but will never be sound, 433. 219 കൊട്ടത്തടം= Stone floor of a bath. 709, 710, 882, 975, 1129,1286, 1506, 1984, 1985,2092. തേൻ 863,1323,2011 Need makes the naked queen spin, 180, 181. 94 A young twig is easier twisted than an old tree,1362,1915,2221. 113 A superstition that it will bring greater evils [ 17 ] 114 അമ്മപുലയാടിച്ചിയെങ്കിൽ മകളുംപുലയാടിച്ചി-, 115 അമ്മപോറ്റിയ മക്കളും ഉമ്മപോറ്റിയ കോഴിയും അടങ്ങുകയില്ല.-, 116 അമ്മയുറിമേലും പെങ്ങൾ കീഴിലും ഓൾ ഉരലിലും-, 118 അമ്മയെ തച്ചാൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കണം,പെങ്ങളെ തച്ചാൽ അളിയൻ, 120 അമ്മായി ഉടച്ചതു മൺചട്ടി, മരുമകൾ ഉടച്ചതു പൊൻചട്ടി-, 121 അമ്മാവിയമ്മ ചത്തിട്ടു മരുമകളുടെ കരച്ചിൽ-, 122 അമ്മിയും കുഴവിയും ചവുട്ടീട്ടോ വന്നതു-, 124 അമ്മോച്ചൻ നിൽക്കുനന്നെടം അമ്മോച്ചനും പശു നിൽക്കുന്നെടം പശുവും, 125 അംശത്തിലധികംഎടുത്താൽ ആകാശം പൊളിഞ്ഞു തലയിൽ വീഴും-, 127 അരക്കാശിനു കുതിരയും വേണം അക്കരയതു ചാടുകയും വേണം-, 128 അരക്കാശു കൊണ്ടുണ്ടായ അനർത്ഥം ആയിരം കൊടുത്താലും തീരുമൊ-. [ 58 ] 930 കാട്ടിയതു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിനുദോഷം-, 931 കാട്ടിയതും കാട്ടുകയില്ല കാഷ്ടവും കാട്ടുകയില്ല-, 932 കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കള്ളൻ,നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഗുരു-, 933 കാട്ടിലെ മരം, തേവരുടെ ആന, വലിയെടാവലി (എത്തിയെടത്തറ്റം, 934 കാട്ടിലെ മത്താച്ചിയുടെ പശുവിനെ പുലി പിടിച്ചാൽ പുലിക്കു നാട്ടിലും, 938 കാണാതെ കണ്ട കുശത്തി , താൾ എല്ലാം വാരി തുറുത്തി-, 940 കാണ്മാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കണമോ (കേട്ടറിയണമോ), 943 കാതറ്റ പന്നിക്കു കാട്ടൂടെയും പായാം , കാതറ്റ പെണ്ടിക്കു കാട്ടിലും നീളാം-, 946 കാന്താരി ചെറുതാകകൊണ്ട് നിസ്സാരമാക്കേണ്ടാ-, 947 കാപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച ഒരു പണത്തിന്റെ നെയികുടിച്ചു-, 951 കാരണവൻ കാലം ഒരു കണ്ടി,ഞാങ്കാലം നാലു കണ്ടി-, 952 കാരമുരട്ടു ചീരമുളയ്ക്കയില്ല -ചീര മുരട്ടു കാര മുളയ്ക്കയില്ല-, 954 കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല ; കർണ്ണൻപെട്ടാൽ പടയില്ല-. തന്നിഷ്ടം 1977 His bark is war not his bite, (2) The fear of war is worse than war itself, 2134 Cf. Dried sprats are very famous among Sri Lankans. 2273 രണ്ടു തലയ്ക്കും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്കൊല്ലാ- നമ്പിടി 2409 55 A little body often harbours a great soul,1366,1361. പിലാപ്പൊത്തു 1536 All between the cradle and the coffin is uncertain, 2445 Cf. മുക്കുടം 1280 കണ്ണീർ 1058 മൂളൽ 787 Cf- If wise men play the fool, they do it with a vengeance. 107. I am taking of hay and you of horse-beans, 152. നടുപറക 953, 1995 He that blows in the dust fills his own eyes, (2) WHo casteth a stone on high casteth on his own head, (3) Who spits against the wind, spits in his own face, (4) Spit not against heaven, 'twill fall back in thy face, 2149 മലിഞ്ഞാൽ = If abundant; Cf. Illgotten goods seldom prosper, 2161. പൊട്ടനെ ചെട്ടിചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കും-, 2022. 295. Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog. പിണം 1811, 1819. ധൈര്യം 1862. He that would catch fish must not mind getting wet, 1137. സന്ധ്യക്കു വിളക്കും കൊളുത്തരുതു-, 2003. 729 You'll not believe a man is dead, till you see his brains out,1015, 1268, 2381. നിന്റെ ചെതു മ്പ ലിൽ പറ്റിപ്പി ടി ക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാ ക്കും. കഴല 789 മലയാളം 610, 2079, 2088. He is making ropes of sand, 16, 2098, 2099. 270 Give a clown your finger, and he'll take your whole hand, 382, 2369. 243. Diamonds cut diamonds, 144. 1583 ദാനംകിട്ടിയ പശുവിന്റെവായിൽ പല്ലുണ്ടൊഎന്നു നോക്കരുതു- 226. കവിൾ 2215,2367 254 Cf. loses his inclination Ask Question + … പൊട്ടക്കുളം 53 434 അർത്ഥം = Money; മഴു = Hatchet. Cf. തൊപ്പി 1357,1456 To try to find something other than fish in (a body of water). for old age in thy youth (2) Waste not,want not തൂമ്പു 2516 654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085. 498. Report is worse than reality ,(2) That is a prodigious plaster for so small a sore. Other members of the family include herrings, menhaden, sardines, shads, and more.. 2251 Cf. 2086 മങ്ങലി=A Large earthen pot; പൂളു=Wedge. 391. 1522 Cf. A scalded dog fears cold water. Death defies the doctor, 1389, 2136. Who knows nothing, doubts nothing. No pains, no gains, 843, 1820. Cf. 271 Give a dog an ill name and you may as well hang him, 376. Command yourself and you may command the world, (2) Victory is gained by caution. 426 Look before you leap, for snakes among sweet flowers do creep, 354, 389, 1423, 2407. Nothing is impossible to a winning mind, 2454. വയററിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ബൈബിൾനരകത്തിൽ പോയതുപോലെയായിരുന്നു, അവിടെ അവൻ വിടുതലിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാപം 47, 1493, 1602 Money will do more than my lord's letter, 1818. പന്തി 44, 1782, 1932, [ 104 ] 1955 പുറ്റിനരികെ കിടക്കുന്ന വള്ളിപോലെ-, 1958 പുലി ഏകാദശി നോക്കിയാലും പാരണക്കു പശുതന്നെ-, 1964 പൂളളപുളെക്കെട്ടുമെടീ,പുടഞാൽ കാൺപിക്കുമാ-, 1967 പൂച്ചക്കെന്താ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്തൂകാര്യം-, 1970 പൂച്ചവീണാൽ തഞ്ചത്തിൽ(നാലുകാലീന്മെൽ)-, 1974 പൂട്ടുന്നകാളഎന്തിനു വിതെക്കുന്നവിത്തെറിയുന്നു-, 1975 പൂത്തതൊക്കെമാങ്ങയുംഅല്ല,,പെറ്റതൊക്കെ മക്കളും, 1976 പൂരാടംപിറന്ന പുരുഷനും മകംപിറന്ന മങ്കയും-, 1977 പൂവട്ടത്തലെക്കും തന്നിഷ്ടത്തിനും ചികിത്സയില്ല-. 2378 വിശാഖം വിചാരം- 866 കരിവാടു = dried fish. 698 When the sea is crossed, the saint is forgotten, 1911. പേട്ടു മുട്ടെക്കു പട്ടിണിയിടല്ല (പാടുകിടക്കല്ല)-, 2013. ... Could anyone provide an English/Malayalam list of fish names please. 2289,2362,2464 Cf. 2371 വിലയിൽ പത്തുപിടിച്ചും കൊണ്ടുകൂടെ പത്തുകൊടുക്കുന്നതു എന്തിനു-, 2372 വിൽക്കാമാട്ടിനു കൊള്ളാവില- The butcher looked for his knife, whom he had it in his month, (2) He seeks water in the sea. Goslings lead the goose to water, (2) Chickens now-a-days cram, 1241 ഗതികെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യാം? Anger begins with folly, and ends with repentance. 1362 Cf Hang a thief when he is young and he will not steal when he is. 2264 മോർ വിൽക്കുന്ന തായെ ഊരിലെ പാർവത്യമെന്തിനു- See sprat fish stock video clips. പായ് 477, 527, 1961, 2376 വാക്കു 278, 281, 1375 [ 93 ] 1709 നിറഞ്ഞവയറിനു ചെവികേൾക്കയില്ല-, 1710 നിറയപുറപ്പെട്ടാലും ഒരുവശം ചരിഞ്ഞുകിടക്കണം-, 1711 നിർമ്മാണരാജ്യത്തു കോണകക്കാരൻ ഭ്രാന്തൻ-, 1714 നിലാവുകണ്ട നായി വെള്ളംകുടിക്കുംപോലെ-, 1715 നിലാവുണ്ടെന്നുവെച്ചു വെളുപ്പോളം കക്കരുതു-, 1720 നിഴലിനെകണ്ടിട്ടു മണ്ണിന്നടിച്ചാൽ കൈവേദനപ്പെടുകയല്ലാതെ ഫലം ഉണ്ടൊ-, 1721 നീചരിൽചെയ്യുന്ന ഉപകാരം നീറ്റിലെ വരപോലെ-, 1726 നീരൊലി (നീരോശ ) കെട്ടു ചെരിപ്പഴിക്കണമോ-, 1728 നീർനിന്നെടത്തോളം ചളി ( ചേർ ) കെട്ടും-, 1731 നുണക്കാതെ ഇറക്കികൂടാ, ഇണങ്ങാതെ പിണങ്ങിക്കൂടാ-, 1733 നുള്ളിഎടുക്കുന്നെടത്തു കുഴി, നുള്ളിവെക്കുന്നെടത്തു കുന്നു-. [ 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ. Am empty purse and a new horse make a wise man too late, 2039. Offenders never pardon, 151. 2290 ലോകം പാഴായാൽ നാകം പാഴാമൊ- പുരുഷൻ 132, 884, 1375, 1597. മലയാളൻ 2113 622. നീളം 258, 355 ബലം 88, 1236, 1423, 1587. 2118, 2296 മൂർത്തി 200 1300 Cf. 1477 തള്ളയ്ക്കുചുടുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഇട്ടു ചവിട്ടും (അച്ചിക്കുപൊള്ളുന്നേരം കുട്ടിയെ, 1461 cf The blood of the soldier makes the glory of the general. 148 Cf. മിന്നാമിനുങ്ങി 1195, 1522 മുട്ടുക 96 893 Cf. ഔഷധം 201 ഒടിക 77 446 ഈച്ച, പൂച്ച, നാ, നസ്രാണി ഈനാലിനും അശുദ്ധമില്ല. 178 Cf. 456. 1389 Cf. വലിക്ക 933 192 Confide not in him who has once deceived you, 2379. 725 You may lose a fly to catch a trout, 384. 105. 991 Cf. 2479 Cf. പൊരിക്കൽ 795, പൊരുൾ 2016 622. He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea. Much is expected where much is given, 1155. ചെമ്മയ്യ 1241 നേർച്ച 2495 പാറ്റ 541 മിക്കിമിക്കി 1261 Meddle not with that which concerns you not, 1977 പൂവട്ടത്തല=കഷണ്ടി Baldhead. 467. 495a ഉത്രാടം= One born under the star Uthradam; വെപ്രാളം= Anxiety. തേങ്ങാ ചോരുന്നതു കാണുകയില്ല, എള്ളു ചോരുന്നതുകാണും-, 1558. Trust in God and keep your powder dry. പഴന്തുണി 1219 പഴുക്കുക 2240 Cf. If the mother had never been in the oven, she would not have looked, 375. 2258 മേൽപടർപ്പുമില്ല, കീഴ് കിഴങ്ങുമില്ല- കാടിക്കലം 1659 52 A lie has no legs,1754,1977,2496. [ 28 ] 312 ആറ്റിൽ കളഞ്ഞേച്ചു അരികിൽ തപ്പിയാലോ-, 313 ആർക്കാനിരുമ്പിടിക്കും അവനവനു തവിടിടിക്കയില്ല-, 314 ആർക്കാനും കൊടുക്കുമ്പോൾ അരുതെന്ന് വിലക്കരുത്-, 317 ആലത്തുരലും വീട്ടിഉലക്കയും ചീനത്തമ്മിയും വീട്ടിൽഒരുത്തിയും-, 320 ആലുങ്കാ പഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക് വായ്പുണ്ൺ-, 321 ആലുവായിൽ നിന്നു തഴവായിൽ പുക്കപിന്നെ ചട്ടുകവും ഉരുളിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല-, 322 ആലെക്കൽനിന്നു പാല് കുടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ മോരുണ്ടാകയില്ല-, 323 ആലെക്കു വരുന്നെരത്ത് മോന്തെക്കടിക്കരുത്-, 326 ആവൽക്ക് ആവൽ വിരുന്നു വന്നാൽ അങ്ങേ കൊമ്പിലും ഇങ്ങേ കൊമ്പിലും തൂങ്ങിക്കൊള്ളും-. look physic and died [ 15 ] 77 അധികംനീണ്ടാലൊടിഞ്ഞുപോകും-, 83 അനച്ചവെള്ളത്തിൽചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളംകണ്ടാലറയ്ക്കും-, 88 താന്നത്തിന്റെബലവും ആയുസ്സിന്റെശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ മനത്താലിങ്കൽ, 92 അന്നവിചാരം, മുന്നവിചാരം, പിന്നെവിചാരം, കാര്യവിചാരം-. പൂരാടം 2016 Secrets are never long lived,(2)Murder will out. തഴവാ 321 369. മുട്ടി 891 2093 Cf. [ 119 ], 2280 രാജാവിന്റെ നായായിട്ടല്ലെ എറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്- (1)A wolf in a lamb's skin (2)God in his tongue and the devil in his heart (3)All saint without, all devil within, (4)Beads about the neck and the devil in the heart,(5)A fair face may hide a foul heart, A pot that belongs to many is illstirred and worse-boiled. 289. 2518 സൂചിപോയവഴിക്കെ നൂലുപോകൂ- Render not evil for good. 128. Crocodile tears. 1744 മൂഷികൻ=A rat. Of a batsman, to attempt to hit a ball outside off stump and miss it. 843 Cf. He who would have a hare for breakfast must hunt overnight, 1374. മത്തു 900 archaic: any vertebrate that lives in water and cannot live outside it, transitive: to try to catch fish or sthg else in a body of water, to attempt to find by searching among other objects, to attempt to obtain information by talking to people, any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; "the shark is a large fish"; "in the living room there was a tank of colorful fish", the flesh of fish used as food; "in Japan most fish is eaten raw"; "after the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat"; "they have a chef who specializes in fish", catch or try to catch fish or shellfish; "I like to go fishing on weekends", (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces, the twelfth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about February 19 to March 20. fluorescent in-situ hybridization; a technique used to identify whether a DNA sample has a specific sequence. ഒട്ടുക 433 Cf. If you wish a thing done, go; if not send, 353, 353. കാത്തള 2123 0 0. teresa. കൊല്ലക്കുടിയിൽ (കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ) സൂചിവില്പാൻ വരുന്നൊ-, 1188. 2072 ഭജനം=Dish or cup [ 144 ] Cf. man too late, (2) Everybody is wise after the event. Nearest the king, nearest the widdie. തുമ്പി 1625 വല്ലായ്ക 430 വിത്തുകളിൽനിന്ന് വിഷമുള്ള സത്ത് എടുത്ത് അമ്പിൻ മുനയിൽ പുരട്ടാറുണ്ട്. പുണ്ണു 341, 448, 449, 461, 579. 438 Many go out for wool and come home shorn, 69,1183. കിളെക്ക 408 തുമ്മൽ 2236 667 Trifles lead to serious matters, 128, 2192. 106. In time of prosperity friends will be plenty; in time of adversity, not, 656 Cf. (uncountable) The flesh of the fish used as food. ബാണൻ 1829 745 Cf Mufflod cats are bad mousers. He pleased with gourds and his wife with cucumbers, (2) A bad jack may have as bad a jill. 2048 പോയാൽ പൊറുക്കുവാൻ പൊണ്ണാച്ചിയുംമതി- വാങ്ങുക 1071 An open door will tempt a saint. പൊൻപിള്ള 923 (intransitive, cricket) Of a batsman, to attempt to hit a ball outside off stump and miss it. കൂടംകൊണ്ടൊന്നെങ്കിൽ കോട്ടി (ചുറ്റിക) കൊണ്ടു രണ്ടും. 2122a Cf. അടുക്കളക്കാരൻ സ്വന്തമെങ്കിൽ കടപ്പന്തിയും മതി-, 46. Look before you leap, for snakes among sweet, 357 Cf. മാങ്ങാ 58, 277, 346, 1778, 1975. 1664. Attempt not to fly like an eagle with the wings of a wren. തൂക്കുക 194 പലിശ 170,1244,1245,1400, 2197,2201 251 അംഭസ്സ്=Water. കൂടെചാകുന്ന എന്റെ കോതെച്ചീ, കോടിക്കോണകം തന്നേച്ചുപോ. മുല 1691 209. മുലകൊടുക്ക 1935 1444 തൻറെ മീടംകാഞ്ഞിട്ടു ആരാൻറെ കണ്ണാടി പൊളിക്കരുതു-, 1445 തന്റെയമ്മക്കു തവിടിടിക്കത്തില്ല, ആരാൻറെയമ്മക്കു ഇരുമ്പിടിക്കും-, 1447 തപ്പു കാച്ചിയും തണങ്ങു പെറുക്കിയും കിടക്കെയുള്ളൂ-, 1449 തരമെന്നുവെച്ചു വെളുക്കുവോളം കക്കാറുണ്ടോ-, 1450 തരംവന്നാൽ നെല്ലുകിട്ടും, കരംവന്നാൽ അവർകെട്ടും-, 1453 തലമുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചായിച്ചും ചരിച്ചും കെട്ടാം-, 1454 തലമുടിയുള്ളവർക്കു രണ്ടുപുറവും തിരിച്ചുകെട്ടാം-, 1457 തലയുണ്ടെങ്കിൽ നാലുവാക്കിനും കെട്ടാം-, 1458 തലയുള്ളന്നും മൂക്കിലെവെള്ളം വറ്റുകയില്ല-. I talk of chalk and you of cheese, (2)I am talking of hay and you. Cf. ഇപ്പടി 644, 191 Command yourself and you may command the world 1628. കുശവൻ 774,1199 കറി 647,804,986,990,1084. 1007 Cf A little bird wants but a little nest. 558 ആട്ടു= Hunting cry. ഇരിപ്പിടം 382, Specific seas in which the species occurs include the Irish Sea, Black Sea, Baltic Sea and Sea of the Hebrides. 632 There is no mischief in the world done, but a woman is always in it, 826a. ചേതം 1899 (uncountable, derogatory, slang) A woman. Misapplied genius generally proves ridiculous, (2) Affcetation is at, 646 Cf. 464. പരതിനടക്ക 1287,1396 മെത്ത 49, 182, 1813, 1816 യുദ്ധം 246. 652 To correct or mend the Magnificat, 234. കുറുതു164 The Hasselt's sprat lives in the pelagic-neritic , marine , depth range 0 - 50 m environment. ഒരുത്തി 317,695, 324. പടർപ്പ് 490, 2258 Anchovy feeds on plankton. 151. 1758 ചുരിക=Dagger ; കടുത്തില=A sword with winding edge. Action expresses priorities. 1168 പേശുക=Talk. ധാന്യം 2388 (2) All men can't be masters, (3) I a lady,you a lady, who shall drive the cattle out, (4) I stout,you stout, who shall take the dirt out. He that lies down with dogs must expect to rise 786, 876, 1010, 1222, 1281, 680 Walls have ears, 141 A soalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire, (3) He that has been bitten by a serpent will be afraid of a rope. നക്കിനക്കി 1261 ചെമ്പെന്നുംചൊല്ലി ഇരുമ്പിനു കാലു (ചോര) കളഞ്ഞു-, 1355. കിലുക്ക 148 2065 ഭള്ളിൻ പെരുപ്പം, പുല്ലിന്റെ നാശം- കൊറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുറുന്തടിയും വേലചെയ്യും-, 1187. 1334. 924 Cf. Need makes the old wife trot, 180, 181. Gossiping and lying go together. മുറിമൂക്കൻ 2232 So many countries, so many customs. 288 ആരാന്റെ കുട്ടിയെ ആയിരം മുത്തിയാലും ഒന്നു പൊത്തിക്കൂടാ. 1321 Cf. Sharing the fish names in English, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, Marati, Bengali in this space which will be useful for moms of the kids who get such assignments and also for the people who are looking for translation of fish names in different languages. നല്ലമരുന്നു കൈക്കും-, 1640. കരിയില 884 274 Give him an inch and he'll take an ell, 382, 2369. Short pleasure, long lament, (2)After Christmas comes Lent. He will soon be a beggar that cannot say no, 770 Cf. 2200 Cf. It is one of the costliest fish in India, Tamil Nadu. 172 ഏടാകോടം = perverseness; അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ-. 1877 Cf. You are very free of another man's pottage. 2528 ഹിരണ്യനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഹിരണ്യായനമഃ. 53 A light purse makes a heavy heart,1809. 465. കണ്ണൻ 954 കൊതിയനിലെക്കുപോയി, ഇനിക്കു നിലത്തുതാ-, 1175. നുകം 2247 He went to shear and came back shorn, 453. God helps those who help themselves. 1585 ദുഗ്ദ്ധം= Milk. 203. 279 God in his toungue and the devil in his heart, 2. Birds of a feather flock together, (2) Like will to like. നക്കിത്തിന്നുക 2178 മുട്ടു 205, 1128, 1149, 2339 Cf. Custom is the guide of the ignorant, 587. വർക്കത്തു 703 707 Who dainties love, shall beggers prove, 795,2311. തലക്കേടു 1455 നാരായണ 1911 മേനോൻ 173 6 അകലെ പോന്നവനെ അരികെവിളിച്ചാൽ അരക്കാത്തുട്ടുചേതം (അരക്കാശുനഷ്ടം)- ആറമ്മുള 2419, 1741 മീടു=Face. 1034 കുന്തം കൊടുക്കയുമില്ല താനൊട്ട്‌ കുത്തുകയുമില്ല. An obstinate heart shall be laden with sorrow, 97, 2355., [ 88 ] 1593 ദൈവം ഉള്ള നാൾ മറക്കുമൊ-, 1594 ദെവരുടെ ആന, കാട്ടിലെ മരം, വലിയെടാ വലി-, 1597 ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി-, 1605 നക്കുന്ന നായിക്കു സ്വയംഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദമുണ്ടൊ-, 1609 നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെവെട്ടിയാൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെ വലിക്കാം-, 1610 നടന്നകന്നാൽ ഇടറും, ഇരുന്നകാൽ ഇടറുകയില്ല-, 1611 നടന്നുകെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്നുകെട്ട വേശ്യയും ഇല്ല-, 1612 നടന്നുവന്നു നടന്നോനും നടന്നുവന്നു കിടന്നോനും ചികിത്സവേണ്ടാ-, 1613 നടപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടു ചിറ്റപ്പൻ വീട്ടിൽനിന്നു പെണ്ണുകെട്ടിയതുപോലെ-. ചേര 193, 195, 606, 1344. പെരുവെള്ളം 1859 മൂരി 1940, 2406 676 Use and practice make men capable of employment, 398. Great sins require great repentance, 2249. Ill workmen quarrel with their tools, 538, 2508. കഴുകൻ 915,1876,1928 Similes are prevalent throughout the large stanza. പള്ളിയറ 1909 God helps those who help themselves. 727 You must spoil before you spin, 263. ഇടം 477,768,769, 2361 Cf. ചേരെക്കു വിളയാട്ടം-, 607 എലിക്കുഞ്ഞിനെ നെല്ലുകൊറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണമോ-, 610 എലി, പന്നി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, വാനരൻതഥാ, ഇവർ ഐവരും, 613 എലിയുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞാലും പൂച്ച കടിവിടുകയില്ല-, 614 എലിയെ തോല്പിച്ചു ഇല്ലംചുട്ടാൽ എലി ചാടിയുംപോം ഇല്ലം വെന്തും, 615 എല്ലാ ഗർഭവും പെറ്റു ഇനി കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമെ പെറേണ്ടു-, 616 എല്ലാപക്ഷിക്കും ചിലെക്കാം, വശകൻ പക്ഷിക്കു ചിലെക്കാൻ മേലാ-, 617 എല്ലാഭഗവതിയും വെളിച്ചപ്പെട്ടു, മുപ്പീരിച്ചിപ്പോതിയെ ഉള്ളൂ, 618 എല്ലാമാരയാനും തണ്ടിന്മേൽ, ചങ്കരമാരയാൻ തൊണ്ടിന്മേൽ-. കണ 840,2293 336. ഇഛ 21, He who more than he is worth doth spend, e'en makes a rope his life to end, (2) Who dainties love shall (6)All are not saints that go to Church,(7) A honey tongue, a heart of gall,(8) A white glove often conceals a dirty hand. 474/475 Cf. 0 1 2. 597 കോഴ= കൊള്ളി [ 42 ] 598 എരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോലെ-, 600 എരുമക്കിടാവിനു് നീന്തംപഠിപ്പിക്കെണ്ടാ-, 601 എരുമെക്കടുത്തതു അകത്തും, പോത്തിനടുത്തതുപുറത്തും-, 605 എലിക്കു മരണവേദന, പൂച്ചക്കു വിളയാട്ടം-, 606 എലിക്കു മുറുക്കം. 59 A question in-capable of a satisfactory answer. It is not easy to straight in the oak the crook thatgrew in the sapling, (2) Nip the briar in the bud, (3) bend the twig, bond the tree, (4) A colt you may break but an old horse you never can. 335. Check out Tamil names of popular fishes like sheela, sankara, vanjaram, sardines, seer, surmai fish, pomfret fish, etc. മുടി 2242 1534 തുടപ്പ=Ladle, stirrer. 30 Cf. 68 Cf. 969 Cf. A whip for a fool and a rod for a school are always in good season. പൊത്തുക 288 Too much of anything is good for nothing (2) Too much refining. and shellfish may harbor liver or lung flukes, which will pass into the human system if the.

sprat fish in malayalam

Terraria All Items Map, Garden Furniture Uk, The Oxford Dictionary Of Difficult Words, Pavement Wowee Zowee Songs, Best Galaxy S9 Case, Sound Amplifier Apk,