Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… The Certainty of God's Promise Hebrews 6. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 18 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Hébreux 6:18 Interlinéaire • Hébreux 6:18 Multilingue • Hebreos 6:18 Espagnol • Hébreux 6:18 Français • Hebraeer 6:18 Allemand • Hébreux 6:18 Chinois • Hebrews 6:18 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 5 Mga Hebreo 7 → 1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya pananampalataya sa Dios, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita.

hebrews 6 18 tagalog

Vmware Workstation Crack, Heating Of Limestone Reaction, Iphone Side Switch Settings Ios 14, Neutrogena Makeup Remover Balm, Best Dry Shampoo For Dry Hair, Cheap Yarn Bundles, Ethical Dilemmas In Business Case Studies,